• darkblurbg

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, jongvolwassenen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken
hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een
zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Levazorg.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met
de hulpverlener van Levazorg, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het
AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de
vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en
geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een
klachtbrief en bij een gesprek met Levazorg.


Zo bereik je het AKJ
o Bel naar 088 – 555 1000
o Mail naar info@akj.nl
o Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van
maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.