• darkblurbg

Woonbegeleiding

De basis van de zorg is een veilige en gestructureerde leefomgeving in één van onze woningen. De
begeleiding van Levazorg richt zich op alle leefgebieden rondom functioneren in de maatschappij.
Elke jongere krijgt een plan op maat waarbij de nadruk ligt op toeleiding naar arbeid en/of school
en ondersteuning in het behouden hiervan, herstel van sociale contacten, realiseren van zinvolle
vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen van praktische en huishoudelijke vaardigheden en
vaardigheden omtrent persoonlijke verzorging en het bijhouden van planningen en (financiële)
administratie. De begeleiding heeft altijd als doel om de zelfredzaamheid van de jongere en
daarmee het welbevinden, de mogelijkheden en de kansen in de maatschappij te vergroten.

De begeleiding is handelings- en oplossingsgericht. De begeleiding is ook out-reachend en netwerkgericht, dus zowel jouw als ons netwerk worden betrokken.

Begeleid wonen bieden we in 3 vormen:

1. Woonplekken met 24/7 toezicht en begeleiding in de nabijheid

2. Zelfstandige woonplekken met 24/7 toezicht en begeleiding op afroep

3. Groepswonen met 24/7 toezicht en begeleiding