• darkblurbg

Aanmelding cliënt

Voor iedere aanmelding geldt een vaste werkwijze, om het traject van aanmelding tot plaatsing zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het geval van een gevaarlijke of ongezonde thuissituatie kan iedere zorgbehoevende of verwijzer een cliënt aanmelden. Via de aanmeldknop rechts bovenaan de site gaat u direct naar het aanmeldformulier waar u alle benodigde gegevens invult. Direct na de officiële aanmelding screent onze gedragswetenschapper de aanvraag en wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen. Op die manier kan er altijd nagenoeg onmiddellijk gehandeld worden in het geval van noodsituaties en krijgt de jongere snel de benodigde hulp.

Intakegesprek

Per aanmelding bekijken we eerst of we voldoende informatie hebben en of de aanvraag voldoet aan onze uitsluitingscriteria. Het is belangrijk dat alle gegevens compleet zijn om een zo volledig mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Vervolgens plannen we een intakegesprek met de jongere en de verwijzer. In het intakegesprek wordt door middel van een open gesprek en persoonlijke aandacht gekeken of wij samen tot een plan van aanpak kunnen komen. Alle partijen worden volledig betrokken tijdens het gesprek en er is ruimte voor inbreng van iedere betrokkene.

Start traject

Kunnen we tijdens het intakegesprek tot goede afspraken komen? dan zullen we na akkoord van de gemeente over de financiering de plaatsing direct organiseren. Na de plaatsing maken de mentor en de cliënt kennis met elkaar. De mentor zal altijd voor de zorgbehoevende klaarstaan voor advies en hulp. Tijdens het traject wordt ook nauw samengewerkt met de verwijzer en de eventuele ouder(s)/verzorger(s).