• darkblurbg

Levazorg zoekt de jongere op in zijn of haar eigen omgeving en sluit aan bij zijn/haar leefwereld om inzicht te krijgen in zijn of haar gedrag en aanknopingspunten te vinden om positieve veranderingen te kunnen bewerkstelligen indien dit nodig is. We zijn praktijkgericht, niet oordelend en contactgericht (begeleider en jongere zijn in contact zo gelijkwaardig mogelijk), handelingsgericht, netwerkgericht en oplossingsgericht.