• darkblurbg

Ons zorgaanbod

De basis van de zorg is een veilige en gestructureerde leefomgeving in één van onze woningen. De
begeleiding van Levazorg richt zich op alle leefgebieden rondom functioneren in de maatschappij.
Elke jongere krijgt een plan op maat waarbij de nadruk ligt op toeleiding naar arbeid en/of school
en ondersteuning in het behouden hiervan, herstel van sociale contacten, realiseren van zinvolle
vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen van praktische en huishoudelijke vaardigheden en
vaardigheden omtrent persoonlijke verzorging en het bijhouden van planningen en (financiële)
administratie. De begeleiding heeft altijd als doel om de zelfredzaamheid van de jongere en
daarmee het welbevinden, de mogelijkheden en de kansen in de maatschappij te vergroten.

Verblijf

Wij bieden woonplekken aan in Amsterdam, Hoorn en Alkmaar

Ambulante begeleiding

Wij bieden op ieder gewenst moment ook ambulante begeleiding aan in regio Amsterdam, Hoorn en Alkmaar

Behandeling

Wij bieden behandeling aan als onderdeel van het product verblijf in Alkmaar en Hoorn.

Dagbesteding

Onze begeleiding omvat ondersteuning bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, evenals het aanreiken van handvatten voor het omgaan met conflicten op de werkvloer of in de klas, het opvolgen van instructies van collega's of docenten, en het bevorderen van effectieve samenwerking.

Persoonlijke hygiëne en sport

Wij bieden begeleiding op het gebied van persoonlijke hygiëne en geven training in het ontwikkelen van de vaardigheden die vereist zijn voor het regelmatig douchen, het verzorgen van het gebit, het dragen van schone kleding en het handhaven van een fysiek gezonde en verzorgde uitstraling.

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar: info@levazorg.nl