• darkblurbg

Ons zorgaanbod

De basis van de zorg is een veilige en gestructureerde leefomgeving in één van onze woningen. De
begeleiding van Levazorg richt zich op alle leefgebieden rondom functioneren in de maatschappij.
Elke jongere krijgt een plan op maat waarbij de nadruk ligt op toeleiding naar arbeid en/of school
en ondersteuning in het behouden hiervan, herstel van sociale contacten, realiseren van zinvolle
vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen van praktische en huishoudelijke vaardigheden en
vaardigheden omtrent persoonlijke verzorging en het bijhouden van planningen en (financiële)
administratie. De begeleiding heeft altijd als doel om de zelfredzaamheid van de jongere en
daarmee het welbevinden, de mogelijkheden en de kansen in de maatschappij te vergroten.

Verblijf

Wij bieden woonplekken aan in Amsterdam, Hoorn en Alkmaar

Ambulante begeleiding

Wij bieden ter aanvulling van verblijf ook ambulante begeleiding aan in regio Amsterdam, Hoorn en Alkmaar

Behandeling

Wij bieden behandeling aan als onderdeel van het verblijf aan in Alkmaar en Amsterdam (april 2023)

Dagbesteding

Wij bieden begeleiding bij het vinden van een zinvolle dagbesteding en geven tools hoe je omgaat met conflicten op de werkvloer of in de klas, instructies opvolgen van je collega's of de docent en hoe je het beste samenwerkt.

Persoonlijke hygiëne en sport

Wij bieden begeleiding op het gebied van persoonlijke hygiëne  en trainen vaardigheden die nodig zijn om structureel te douchen, je gebit te verzorgen, schone kleding te dragen en er fysiek gezond uit te zien en te blijven.

Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar: info@levazorg.nl