• darkblurbg

Na de aanmelding volgt een screening waarbij zoveel mogelijk informatie wordt verzameld.
Tijdens een intakegesprek met de jongere en betrokkenen (zoals ouders en verwijzers) wordt
kennisgemaakt en worden de verwachtingen van alle partijen op elkaar afgestemd. Als tot goede
afspraken is gekomen en de gemeente gaat akkoord met de financiering, dan wordt de jongere
gekoppeld aan een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor het zorgproces rondom de
jongere en staat altijd voor hem of haar klaar. In de oriëntatiefase worden vervolgens praktische
zaken opgepakt, wordt gewerkt aan de relatie tussen jongere en mentor en worden de
vaardigheden in kaart gebracht. In deze periode wordt tevens een omgevingsanalyse gemaakt.
Met een onderzoekende benadering wordt een zo volledig mogelijke analyse van de situatie
gemaakt om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden en wat wel of niet werkt voor de
jongere. De oriëntatiefase eindigt met het opstellen van een begeleidingsplan. Na bespreking en
ondertekening van het begeleidingsplan, begint de eerste begeleidingsfase van zes maanden
waarin actief wordt gewerkt aan het behalen van de begeleidingsdoelen en waarmee de
zelfredzaamheid van de jongere zo veel mogelijk wordt vergroot. Na zes maanden vindt een
evaluatie plaats en wordt in overleg besloten of er nog een begeleidingsfase zal plaatsvinden met
een nieuw begeleidingsplan. Er is geen vooraf gestelde maximumduur van een traject.